матеріали для
підтримки вивчення предмету

Середовище розробки Microsoft Visual Studio

Visual Studio – інтегроване середовище розробки програмного забезпечення від фірми Microsoft. Дане середовище дозволяє створювати різноманітні програмні продукти: консольні програми, програми з графічним інтерфейсом, наприклад віконні додатки Windows Forms, а також Web-додатки тощо.

Програмування на C#
рис. 1.1

Середовище Visual Studio дозволяє розробляти додатки, використовуючи різні мови програмування: Visual C#, Visual Basic, Visual F#, Visual C++, Python і т.д. (рис. 1.1). Також існує можливість розробляти додатки не тільки під Windows, а і під інші популярні платформи: Android, iOS.

Версія Visual Studio Community є абсолютно безкоштовною для учнів, студентів та розробників програм з відкритим програмним кодом.

Для установки на ПК Visual Studio Community 2015 за допомогою Web Installer потрібно перейти за посиланням: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691978&clcid=0x419

Для завантаження іso-образу Visual Studio Community 2015 (7,1Гб) перейдіть за наступним посиланням: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615448&clcid=0x409

За даним посиланням можна завантажити та встановити попередні версії програмного забезпечення Visual Studio.

Створення програми на C# в Visual Studio 2015

При створенні програм у Visual Studio можна використовувати два підходи. Перший передбачає створення окремих проектів для кожної задачі. Алгоритм роботи наступний (рис. 1.2):

 1. Запускаємо Microsoft Visual Studio.
 2. На початковій сторінці вибираємо Создать проект… - з’являється вікно Создание проекта.
 3. В верхній частині вікна вибираємо Visual C# --> Windows --> Приложение Windows Forms (для створення віконного додатку) або Консольное приложение (для створення консольної програми).
 4. В нижній частині вікна вводимо ім’я проекту (поле Имя:); за допомогою кнопки Огляд вказуємо місце збереження проекту (поле Расположение:); перевіряємо наявність вибору Создать каталог для решения.
 5. Натискаємо OK.
Програмування на C#
рис. 1.2

Результатом виконання даного алгоритму буде створення в папці MyProjects папки task_1 з файлами проекту. Отже, при використанні такого підходу для кожної задачі буде створюватися окрема папка з окремим проектом.

Розглянемо більш універсальний підхід. Нехай нам потрібно розв’язати три задачі (створити три додатки). Visual Studio дозволяє об’єднувати проекти в Рішення. Одне рішення може містити декілька проектів, наприклад:

Рішення «Lesson_1» --- Проект «Task_1»
					|
					----- Проект «Task_2»
					|
					----- Проект «Task_3»

Алгоритм створення Рішення:

 1. Запускаємо Microsoft Visual Studio.
 2. На початковій сторінці вибираємо Создать проект… - з’являється вікно Создание проекта.
 3. В верхній частині вікна вибираємо Visual C# --> Windows --> Приложение Windows Forms (для створення віконного додатку) або Консольное приложение (для створення консольної програми).
 4. В нижній частині вікна вводимо ім’я першої задачі - першого проекту Task_1 (поле Имя:); за допомогою кнопки Огляд вказуємо місце збереження рішення (поле Расположение:); в полі Имя решения: вводимо назву рішення Lesson_1.; перевіряємо наявність вибору Создать каталог для решения.
 5. Натискаємо OK (рис. 1.3).
Програмування на C#
рис. 1.3

Ми створили рішення Lesson_1 та проект Task_1 в ньому. Далі, для додавання наступних проектів у рішення Lesson_1 потрібно виконувати такі дії:

 1. Пункт меню Файл --> Создать --> Проект… або [Ctrl]+[Shift]+[N] - з’явиться вже знайоме вікно Создание проекта.
 2. Наступні дії аналогічні до попередніх, окрім дії 4, де потрібно в поле Имя: вказати ім’я наступного проекту, наприклад Task_2, а в полі Расположение: вибрати Добавить в решение (рис. 1.4).
Програмування на C#
рис. 1.4

Для повторного збереження проекту потрібно виконати команду Файл --> Сохранить все або [Ctrl]+[Shift]+[S].

Створення першого проекту. Об’єкт Форма, його властивості

Програмування на C#
рис. 1.5

Після створення у Visual Studio нового проекту Windows Forms (віконного додатку), ми одразу бачимо вікно програми, яке називається форма (Form1). В подальшому, будемо розміщувати на ньому різноманітні елементи програми.

Незважаючи на те, що ми ще не виконували ніяких дій над проектом, його вже можна запускати на виконання. Для запуску проекту потрібно натиснути кнопку Пуск на головній панелі Visual studio або [F5] на клавіатурі. Після запуску ми бачимо порожнє вікно з назвою Form1 (рис. 1.5). Після перегляду запущену програму потрібно закрити, натиснувши кнопку закриття вікна.

Програмування на C#
рис. 1.6

У випадку, коли в Рішенні є декілька проектів, перед запуском програми необхідно в головному вікні Visual Studio обрати потрібний проект (рис. 1.6).

Програмування на C#
рис. 1.7

Вікно (форма), як і будь-який інший об’єкт програми, має набір властивостей: назва вікна, розмір, колір, місце розташування на екрані. Одразу після створення проекту форма має властивості, призначені за замовчуванням.

Одним з вікон Visual Studio є вікно властивостей об’єкта Свойства (рис. 1.7). Дане вікно відображає перелік властивостей і значень властивостей виділеного елемента.

Розглянемо деякі властивості Форми (табл. 1):

Властивість Пояснення
Text Заголовок вікна
Size
 • Width
 • Height
Розмір форми (ширина; висота)*
BackColor Колір фону форми
BackgroundImage Фоновий малюнок форми
BackgroundImageLayout Спосіб відображення фонового малюнку форми:
 • Zoom (зображення приймає розміри форми, зберігаючи пропорції);
 • Stretch (зображення заповнює всю форму, при цьому пропорції не зберігаються)
StartPosition Позиція форми на екрані після запуску:
 • Manual (лівий верхній кут форми знаходиться в координатах, заданих у властивості Location);
 • CenterScreen (форма з’являється в центрі екрана)
Location
 • X
 • Y
Координати лівого верхнього кута форми по відношенню до лівого верхнього кута екрану. Дана властивість працює, якщо значення властивості StartPosition= Manual
Opacity Відсоток непрозорості форми
таблиця 1

* У випадку, якщо не потрібно встановлювати точні розміри об’єкта, його приблизні розміри можна задати просто мишею.

Відкриття рішення

Програмування на C#
рис. 1.8

Відкрити збережене раніше рішення або проект можна, знайшовши і запустивши файл з розширенням .sln (рис. 1.8) або виконавши у головному меню Visual studio команду: Файл --> Открыть --> Решение или проект… або [Ctrl]+[Shift]+[O] на клавіатурі.

Програмування на C#
рис. 1.9
Програмування на C#
рис. 1.10

Якщо після відкриття рішення у Visual Studio не відображається вікно Конструктора форми (рис. 1.9), потрібно у панелі Обозреватель решений двічі клікнути на файлі Form1.cs (рис. 1.10).

Налаштування інтерфейсу Microsoft Visual Studio 2015

Середовище розробки Visual Studio має багатовіконний інтерфейс (рис. 1.11), який можна налаштовувати під потреби конкретного користувача.

Програмування на C#
рис. 1.11
Програмування на C#
рис. 1.12

Кількість та розташування панелей можна змінювати. Деякі панелі можуть бути згорнуті і відображатися в бокових панелях ліворуч або праворуч, наприклад, панель Обозреватель решений (рис. 1.11). Відкрити такі згорнуті панелі можна, клікнувши на їх назві. Проте, після виконання дій на такій панелі, вона автоматично буде згорнута. Для того, щоб закріпити панель на екрані, потрібно натиснути зображення «канцелярської кнопки» (рис. 1.12).

Програмування на C#
рис. 1.13

Якщо потрібна панель не відображається у вікні Visual Studio, її можна викликати, скориставшись відповідним пунктом головного меню Вид.

Для переміщення панелі в іншу область екрану потрібно скористатися схемою розташування, яка з’являється одразу після початку переміщення (рис. 1.13).

В панелі Свойства властивості компонентів можуть бути згруповані по категоріям або відображатися єдиним списком, впорядкованим за алфавітом (рис. 1.14).

Програмування на C#
рис. 1.14

Змінити кольорову схему Visual Studio можна, виконавши команду головного меню: Сервіс --> Параметры --> Общие --> Цветовая тема.

Практичне завдання

Створіть рішення «Lesson_1», яке включає два проекти «Task_1» і «Task_2» (рис. 1.15, 1.16).

Проект «Task_1». Створіть програму, вікно якої має такі властивості:

Програмування на C#
рис. 1.15

Проект «Task_2». Створіть програму, вікно якої має такі властивості:

Програмування на C#
рис. 1.16