матеріали для
підтримки вивчення предмету

Події Click, MouseEnter та MouseLeave. Зміна деяких властивостей об’єктів.
Об’єкт Зображення (PictureBox)

В реалізації завдання Lesson_2/Task_1 потрібно було написати метод для опрацювання події «клік на кнопці» - подія Click. Після подвійного кліку на кнопці button1 в Конструкторі форм або подвійного кліку напроти події Click на вкладці События панелі Свойства (рис.2.3) було автоматично згенеровано шаблон для обробнику даної події – метод button1_Click. В даному методі потрібно було написати команду для зміни властивості об’єкта Напис – його потрібно було зробити видимим. Приклад реалізації методу button1_Click:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    label1.Visible = true;
  }
			
Програмування на C#
рис. 3.1

Які ще події може створити користувач при допомозі миші? Наприклад, MouseEnter (курсор миші наведено на об’єкт) або MouseLeave (курсор миші залишив об’єкт) (рис.3.1).

Нагадаємо, що для зміни властивостей об’єкта використовують команду такого виду:

ім’я об’єкта.Властивість об’єкта = значення властивості;

Наведемо деякі приклади зміни властивостей об’єкта:

button1.BackColor = Color.Aqua; - зміна кольору фону кнопки;

label1.Font = new Font ("Tahoma", 16, FontStyle.Bold); - визначення параметрів шрифта: гарнітура шрифту, розмір, накреслення (Bold - жирний, Italic - курсив, Regular - звичайний, Strikeout - закреслений, Underline - підкреслений);

pictureBox1.Size = new Size (140, 140); - встановлення розміру зображення.

Об’єкт Зображення (PictureBox)

Властивість Пояснення
Image Вставка зображення
Size
 • Width
 • Height
Розмір компонента
SizeMode Спосіб відображення зображення в компоненті:
 • Zoom (зображення приймає розміри компоненту, зберігаючи пропорції);
 • Stretch (зображення заповнює весь компонент, при цьому пропорції не зберігаються);
 • AutoSize (компонент приймає розміри вставленого зображення)
Visible Видимість:
 • True – компонент видимий;
 • False – компонент невидимий
Cursor Вигляд курсору при наведенні на кнопку

Практичне завдання

Створіть рішення «Lesson_3», яке включає два проекти «Task_1» і «Task_2».

Проект «Task_1» (рис. 3.2).

Подія «Курсор миші знаходиться над кнопкою»:

Подія «Курсор миші залишив кнопку»:

Програмування на C#
рис. 3.2

Проект «Task_2» (рис. 3.3).

Подія «Клік на зображенні»:

Подія «Клік поза зображенням» («Клік на формі»):

Програмування на C#
рис. 3.3

Консольна сторінка – зміна кольору і фону тексту

Для зміни кольору тексту в консольному додатку існує команда

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

Змінити колір фону повідомлення можна командою

Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;

Консольна сторінка – практичне завдання

Додайте до рішення «Lesson_3» проект «Task_3_Console».

Створіть консольний додаток, який виводить повідомлення «Hello, World!». Відформатуйте повідомлення згідно зразка (рис. 3.4).

Програмування на C#
рис. 3.4