матеріали для
підтримки вивчення предмету

Лінійний алгоритм

ЗАВДАННЯ №3.1. Створити програму для знаходження периметра і площі квадрату, якщо відомо його сторону (ціле число, не більше 100).

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.2. Відомо два цілих числа, які за модулем не перевищують 1000. Потрібно написати програму, яка знаходить їх середнє арифметичне.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.3. Відомо сторони прямокутника (цілі числа не більші за 1000). Скласти програму для обчислення периметра та площі прямокутника.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.4. Відомо координати кінців відрізка (цілі числа). Скласти програму для знаходження координат його середини.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.5. Відомо початкові та кінцеві показники лічильника холодної води (цілі числа). Скласти програму для визначення кількості спожитої води та її вартість, якщо 1 м3 коштує 14,25 грн.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.6. Відома сторона квадрата (ціле число, не більше 100). Скласти програму для знаходження його периметра та площі.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.7. Відомо два цілих числа, які за модулем не перевищують 1000. Потрібно написати програму, яка знаходить їх середнє арифметичне.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.8. Відомо сторони прямокутника (цілі числа, не більші за 1000). Скласти програму для обчислення периметра та площі прямокутника.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.9. Відомо координати кінців відрізка (цілі числа). Скласти програму для знаходження координат його середини.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.10. Відомо пройдений шлях та час руху автомобіля (обидва значення є цілими числами). Потрібно знайти швидкість руху автомобіля.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.11. Відомо катети прямокутного трикутника (цілі числа). Скласти програму для обчислення гіпотенузи, периметра і площі даного трикутника. Всі результати вивести з точністю 3 знаки після коми.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.12. Відомо радіус круга (ціле число). Обчислити площу круга з точністю 2 знаки після коми. В програмі потрібно використати математичну константу Math.PI.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.13. Відомо сторона квадрата (ціле число). Скласти програму для обчислення периметра, площі та діагоналі квадрата з точністю 1 знак після коми.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.14. Відомо величина кута – ціле число в градусах. Скласти програму для обчислення sin та cos даного кута. Результати обчислення вивести з точністю 5 знаків після коми.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.15. Обчисліть радіус кола (з точністю 3 знаки після коми) за введеною довжиною кола.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.16. Відомо x – дробове число. Обчислити значення виразу y=|x5-2|+3x з точністю 3 знаки після коми.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.17. Дано два цілих числа. Скласти програму для обчислення суми, різниці, добутку та частки даних чисел.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.18. Відомо радіус кола (ціле число). Обчислити довжину кола та площу круга з точністю 2 знаки після коми.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.19. Відомо x – дробове число. Обчислити значення функції

Програмування на C#

з точністю 5 знаків після коми.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №3.20. Відомо x – дробове число. Обчислити значення функції y = |3x - 2| + x 5.

Програмування на C#