матеріали для
підтримки вивчення предмету

Алгоритмічна структура повторення

ЗАВДАННЯ №5.1. Скласти програму, яка виводить задане користувачем слово на екран 10 разів.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.2. Скласти програму для знаходження суми всіх натуральних чисел від 1 до N включно. В програмі потрібно вивести не лише остаточний результат, а й усі проміжні результати обчислень.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.3. Скласти програму для знаходження суми всіх парних чисел, які не перевищують заданого користувачем числа N. В програмі потрібно вивести не лише остаточний результат, а й усі проміжні результати обчислень.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.4. Скласти програму для знаходження суми всіх натуральних чисел на проміжку від A до B включно. В програмі потрібно вивести не лише остаточний результат, а й усі проміжні результати обчислень.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.5. «Таблиця множення». Відомо цифру (задає користувач). Скласти програму, яка виводить на екран таблицю множення до 9 для цієї цифри.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.6. Спортсмен в перший день тренувань пробіг S км. Кожного наступного дня він збільшував дистанцію на V відсотків. Вивести інформацію про перші 10 днів тренувань спортсмена.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.7. Протабулювати функцію y = x3 – 2 на проміжку від A до В з кроком k. Протабулювати функцію - означає обчислити значення функції для всіх х на деякому проміжку з деяким кроком.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.8. Спортсмен в перший день тренувань пробіг S км. Кожного наступного дня він збільшував дистанцію на V відсотків. Визначити, на який день спортсмен подвоїть стартову дистанцію. Вивести інформацію про кожен день тренування спортсмена та остаточну відповідь.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.9. Відомо натуральне число. Вивести на екран цифри даного числа в зворотньому порядку.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.10. «НСД - 1». Визначити НСД двох натуральних чисел, використавши операцію віднімання.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.11. «НСД - 2». Визначити НСД двох натуральних чисел, використавши остачу від ділення.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.12. Скласти програму, яка виводить на екран задане користувачем слово задану кількість разів.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.13. Скласти програму для знаходження суми всіх натуральних чисел кратних 3 і менших заданого користувачем числа N.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.14. «Таблиця множення - 2». Відомо цифру (задає користувач). Скласти програму, яка виводить на екран таблицю множення до 9 для цієї цифри в зворотньому порядку (від 9 до 1).

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.15. Скласти програму, яка виводить таблицю переведення градусів Цельсія в градуси Фаренгейта. Діапазон температур задає користувач. °F = 9 / 5 ∙ °C + 32

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.16 - Скласти програму, яка виводить на екран значення квадратів усіх чисел від А до В (А і В задає користувач).

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.17 Скласти програму, яка виводить на екран значення квадратних коренів усіх натуральних чисел від А до В (А і В задаються користувачем).

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.18 Протабулювати функцію y = |x2 + 3x -1| на проміжку від A до В з кроком k. Протабулювати функцію - означає обчислити значення функції для всіх х на деякому проміжку з деяким кроком

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.19. Скласти програму для обчислення факторіала числа N.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.20. «Яблука». Зібрали Х кг яблук для сушіння. За один день сушіння яблука втрачають V% маси. Визначити масу яблук протягом перших семи днів сушіння.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.21. «Яблука - 2». Зібрали Х кг яблук для сушіння. За один день сушіння яблука втрачають V% маси. Визначити, на який день яблука втратять половину своєї маси. Вивести інформацію про кожен день сушіння яблук та остаточну відповідь.

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.22. «Банк». В банк на депозитний рахунок поклали X гривень на N років під V відсотків річних. Вивести стан рахунку на кінець кожного року (в кінці кожного року нараховані відсотки додаються до основного вкладу).

Програмування на C#

ЗАВДАННЯ №5.23 «Банк - 2». В банк на депозитний рахунок поклали X гривень під V відсотків річних. Визначити, скільки років знадобиться для того, щоб отримати M гривень. Вивести стан рахунку на кінець кожного року та кількість необхідних років.

Програмування на C#